Invicta
DNA   手表

SKU: IN-31783    UPC: 886678375233

Invicta, DNA, Men's Watch, Stainless Steel Case, Silicone Strap, Quartz, IN-31783
Invicta, DNA, Men's Watch, Stainless Steel Case, Silicone Strap, Quartz, IN-31783
零售:  US$ 595.00
Was:  Ashford Price US$ 69.99
您可节省: 92%
CLEARANCE:  特惠价 US$ 49.99
有库存,从美国发货

基本的

产品编号: IN-31783
品牌: Invicta
系列: DNA
制造国: 日本

表带

表带颜色: 黑色
表带材质: 橡胶
表带类型: 表带
表带宽度: 24毫米
表扣: 针扣

外壳

表壳宽度: 46毫米
材质: 不锈钢
形状: 圆形
耐水性: 100 m(330英尺)

机芯

型号: TMI VD77
原产地: 日本制造
表冠: 推拉表冠
类型: 石英

表盘

表盘颜色:

额外详情

UPC: 886678375233
More from Invicta