Glycine
Combat Sub 46 男士  手表

SKU: GL0257
  • 瑞士制造
  • 机芯: 自动
  • 表壳宽度: 46毫米
  • 耐水性: 300 m(990英尺)
零售:  US$ 1,650.00
Was:  Ashford Price US$ 595.00
您可节省: 76%
Weekly Deals:  特惠价 US$ 399.99
缺货

产品详情

品牌: Glycine

表带

表带颜色: 蓝色
表带材质:
表带类型: 表带
表带长度: 8英寸
表带宽度: 22毫米
表扣: 针扣

外壳

表壳宽度: 46毫米
表面玻璃: 耐刮擦的蓝宝石水晶
材质: 不锈钢
形状: 圆形
耐水性: 300 m(990英尺)

机芯

型号: SW200
原产地: 瑞士制造
表冠: 旋入式表冠
珠宝: 25
类型: 机械自动(自动上发条)
动力储备: 38小时

表盘

属性: 发光的
时标: