Glycine
Combat 男士  手表

SKU: GL0171    UPC: 886678358984
  • 瑞士制造
  • 机芯: 自动
  • 表壳宽度: 42毫米
  • 耐水性: 200 m(660英尺)
  • 功能: 12-Hour Dial
零售:  US$ 1,530.00
您可节省: 64%
  特惠价 US$ 549.00
缺货

功能

12小时表盘

产品详情

品牌: Glycine

表带

表带颜色: 银色调
表带材质: 不锈钢
表带类型: 手镯
表带宽度: 22毫米

外壳

表壳宽度: 42毫米
表面玻璃: 耐刮擦的蓝宝石水晶
材质: 不锈钢
形状: 圆形
耐水性: 200 m(660英尺)

机芯

型号: GL224
原产地: 瑞士制造
表冠: 旋入式表冠
类型: 瑞士自动机械(自动上发条)

额外详情

UPC: 886678358984