Girard-Perregaux
Laureato 男士  手表

SKU: 99105-26-231-BB6A
  • 瑞士制造
  • 机芯: 自动
  • 表壳宽度: 45毫米
  • 耐水性: 30 m(100英尺)
零售:  US$ 98,500.00
您可节省: 44%
  特惠价 US$ 55,000.00
缺货

产品详情

品牌: Girard-Perregaux

表带

表带颜色: 黑色
表带材质: 短吻鳄鱼皮
表带类型: 表带
表带宽度: 28毫米
表扣: 三折式表扣

外壳

表壳宽度: 45毫米
表壳深度: 11.96毫米
表面玻璃: 耐刮擦的蓝宝石水晶
材质: 18K玫瑰金和钛
形状: 八角形
耐水性: 30 m(100英尺)

机芯

型号: GP09510-0001
原产地: 瑞士制造
表冠: 推拉表冠
珠宝: 33
类型: 机械自动(自动上发条)
动力储备: 48小时
频率: 28.800伏/ pH

表盘

属性: 巴黎
指针: 玫瑰金色调指针发光
时标: 棒指数

表圈

类型: 固定挡板