Bruno Magli
Alessia 女士  手表

SKU: 29.191381.RB    UPC: 842106146585
  • 机芯: 石英
  • 表壳宽度: 36毫米
  • 耐水性: 30 m(100英尺)
零售:  US$ 295.00
Was:  Ashford Price US$ 104.99
您可节省: 80%
Sale:  特惠价 US$ 59.99
缺货

产品详情

品牌: Bruno Magli
系列: Alessia

表带

表带颜色: 蓝色
表带材质: 皮革
表带类型: 表带
表带长度: 7.25英寸
表带宽度: 16毫米
表扣: 针扣

外壳

表壳宽度: 36毫米
后盖: 关闭
表壳深度: 9毫米
表面玻璃: 矿物水晶
材质: 不锈钢
形状: 圆形
耐水性: 30 m(100英尺)

机芯

型号: Ronda 763E Swiss Movement
表冠: 推拉表冠
类型: 石英

表盘

Dial Color: 白色

额外详情

UPC: 842106146585
More from Bruno Magli